Spowiedź

Spowiedź odbywa się zawsze pół godz. przed Msza św. spowiedz

Sakrament pokuty jest wielkanocnym podarunkiem Zbawiciela dla nas. Po swoim zmartwychwstaniu powiedział do
apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). W ten sposób apostołowie oraz ich następcy otrzymali władzę odpuszczania grzechów w imię Jezusa i Kościoła. Sakrament pokuty jest pojednaniem z Bogiem i z Kościołem.

Spowiedź

a) oczyszcza duchowo,

b) prowadzi do lepszego poznania siebie,

c) uczy pokory,

d) pomaga uniknąć zła

e) udziela łask właściwych temu sakramentowi (pomnaża łaskę, umacnia miłość Boga i bliźniego, chroni przed lekkomyślnym grzeszeniem itp.).

Znakiem nawrócenia jest, żal za grzechy, wyznanie ich kapłanowi oraz zadośćuczynienie. Rozgrzeszenie udzielone przez kapłana jest widzialnym znakiem przebaczenia i pojednania człowieka z Bogiem i Kościołem.