brat Adam Piasecki
Pochodzi z Zambrowa. Na misjach od 2006 roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Goeteborgu, Angered

brat Paweł Sierotko
Pochodzi z Ełku. Na misjach od 2018 roku. Pracuje w Angered.