Chrzest święty to sakrament inicjacji i ponownych  narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że baptism3
człowiek staje się chrześcijaninem i może przystępować do innych sakramentów. Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i  wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Liturgia chrztu obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy osoby chrzczonej krzyżmem świętym. Wybór imienia to wybór patrona dla osoby przyjmującej sakrament chrztu.

Osoby pragnące ochrzcić dziecko powinny przygotować następujące dokumenty:

  • Personbevis dziecka
  • Rodzice chrzestni winni przedstawić zaświadczenie z parafii o dopuszczeniu do tej godności i zaszczytu. Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące prowadzące życie zgodne z wiarą, które przyjeły skarament bierzmowania.