Sakrament chorych

Namaszczenie Chorych to sakrament, w którym chory otrzymuje szczególne Boże łaski, ulgę w cierpieniu. Niekiedy sakrament cgorych jest nazywany ostatnim namaszczeniem co jest nieprawidłowym określeniem. Nie jest to sakrament dla tylko  umierających, lecz dla wszystkich chorych. 

Osoby, które chciałyby przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych prosimy o kontakt.