Zarząd

Zarząd Polska Unga Katoliker i Göteborg

Przewodniczący: Jakub Orawczyk
Email: jakuboraw@gmail.com
Tel: +46 7366 45 399