Białoruś

Natalia Kaspiarovich

Studiuje w Grodzieńskim państwowym Uniwersytecie medycznym. Rok 3, pozostały czas studiów 4 lata. Po ukończeniu uzyska specjalność „lekarz – terapeuta”. Pochodzi z m. Biarozauka (k. Lidy) z wielodzietnej rodziny. Średni dochód miesięczny rodziny – ok 300 USD.

Jan Kviatsinski

Uczy się w Mińskim Państwowym Kolegium Budownictwa Maszyn. Pochodzi z Ejgierdy (80 km od Mołodeczna w kier. Lidy). Jan ma trójke dorosłego rodzeństwa. Matka (wdowa) od 3 lat sama wychowuje troje dzieci z domu dziecka. Średni dochód miesięczny mamy Jana 250 – 300 USD.