Dziś pierwszy Piątek Miesiąca
19.00 Heden Msza św.

Przypominamy o Pierwszym Piątku Miesiąca, zachęcając do odprawiania 9-ciu Pierwszych Piątków Miesiąca.

Pamiętamy z lekcji religii dziecięcą rymowankę: „Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu lecz pójdzie do nieba”. Jak więc w praktyce przeżyć dziewięć pierwszych piątków miesiąca, aby uczynić zadość pragnieniu Pana Jezusa?

Praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych form kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Chociaż dzisiaj nieco zapomniana, ma ścisły związek z pragnieniem, o którym nasz Pan Jezusa Chrystus powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus wyraził to także w ostatniej z dwunastu obietnic złożonym czcicielom swojego Serca. Zapewnia w niej, że każdy, kto odprawi 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca, przyjmując Komunię św. z intencją wynagradzania za grzechy, nie umrze w stanie grzechu ciężkiego.

Najpierw powinniśmy pamiętać o tym, że dzień ten ma charakter wynagradzający. Trzeba przynieś Jezusowi w ofierze naszą skromną miłość, a przez to wynagrodzić za grzechy osobiste i grzechy innych. Warto więc rano ofiarować cały dzień, wszystkie obowiązki, prace, zadania, zwłaszcza te, z którymi łączy się wysiłek. Można pomodlić się tak: „Panie Jezu, wszystkie moje dzisiejsze wysiłki i trudy, każde pomnożone dobro i każda pokonana pokusa – to mój dar dla Ciebie. W ten sposób chciał(-a)bym naprawić to, coc zepsułem moimi grzechami, a także to, co grzechy innych zniszczyły. Przyjmij moją modlitwę i dzisiejsze moje dobre uczynki. Przyjmij także Komunię św., którą
w tej samej intencji wynagradzającej chcę dzisiaj przyjąć na przebłaganie nasze
i całego świata.

Ponieważ Jezus prosi o przystąpienie przez 9 kolejnych pierwszych piątków do Komunii św., musimy zadbać o to, aby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź może być odprawiona wcześniej, niekoniecznie
w pierwszy piątek.

Praktyka comiesięcznej spowiedzi św. bardzo ożywia naszą wiarę, ponieważ ułatwia człowiekowi wytrwanie w dobrym oraz pomaga rozwijać cnoty i zwalczać wady. Nawet jeśli uniknęliśmy w ostatnim czasie grzechów ciężkich, warto ze spowiedzi comiesięcznej (przed pierwszym piątkiem) skorzystać, aby odnowić w sobie przyjaźń z Jezusem, serce rozpalać miłością do Zbawiciela i do Jego Kościoła, a robiąc rachunek sumienia świadomie zaplanować kolejny miesiąc. Jak ma w tym czasie wyglądać moja wiara? Na czym ma konkretnie polegać miłość do Boga? Co mogę zrobić dla bliźniego? Może uda się wygospodarować czas na lekturę Pisma Świętego albo zaplanować dobrą lekturę, która pokrzepi wiarę. Życie duchowe musi być zaplanowane. Nie wyklucza to spontaniczności i niespodzianek, ale też nie powinno być zbiorem przypadkowych i chaotycznych aktów.