Misje Kapucyńskie

Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincja Warszawska skąd pochodzą nasi Bracia są też w Afryce.

Budują szkołę w Gabonie

W Gabonie, kraju w Afryce Równikowej w których od ponad 20 lat pracują nasi misjonarze, mieszka niemal dwa i pół miliona ludzi. Aż 36% z nich to dzieci poniżej 14 roku życia. W związku z tym istnieje tam ogromne zapotrzebowanie na dostęp do edukacji.

Dlatego chcemy przy naszej parafii pw. św. Tomasza w Ntoum (ok. 40 km na zachód od stolicy kraju Libreville) wybudować szkołę, w której mogliby uczyć się najmłodsi Gabończycy.

Wystarczy tak niewiele, by nawet najdrobniejszy gest przerodził się w lawinę dobra.
Czasami będzie to modlitwa, czasami uśmiech, innym razem zwykła pomoc, a niekiedy wsparcie finansowe twórców i pomysłodawców, którzy pragną działać na chwałę Bożą. 

Jednym z takich dzieł jest budowa szkoły w Afryce. 

Zobacz więcej na https://misje.kapucyni.eu