Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Śladami Chrystusa 28.04 - 8.05  2014   Pielgrzymka do ziemi umiłowanej i wybranej przez Boga. Ziemi, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie miejsc związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła.       Program 28.04: Odlot ze Szwecji. Göteborg [...]