Prowadzi brat Adam Piasecki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego.

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania we wspólnocie osób.

Poprzez czytanie Pisma Świętego w grupie, gdzie możemy zapoznać się z symboliką słów, uwarunkowaniem historycznym czy kulturowym tamtego okresu, łatwiej możemy zrozumieć Słowo Bożego – ujrzeć właściwy Jego sens i przesłanie.

Dlatego:

jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę i ożywić życie duchowe,
jeśli chcesz stworzyć przestrzeń dla Ducha Świętego, który „mieszka” w Słowie Bożym,
jeśli chcesz wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym – zacząć „czytać swoje życie po Bożemu”,
jeśli chcesz przygotować się do pełniejszego uczestniczenia we Mszy świętej,
jeśli zależy Ci na kształtowaniu właściwego obrazu Boga i lepszym poznawaniu siebie,
jeśli pragniesz nauczyć się modlitwy Słowem Bożym
jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo,

to Krąg Biblijny jest odpowiednim do tego miejscem!

Przyjdź. Nie musisz być znawcą Pisma Świętego!