I oto nareszcie wrócił miesiąc pięknej Mamusi… – tak pisał pewnego razu na początku maja święty Ojciec Pio z Pietrelciny.

Tak właśnie jest. Od wieków maj jest miesiącem Maryi w pełnym znaczeniu tego sformułowania; jest miesiącem pięknej Mamusi.

Jest najpiękniejszym miesiącem w roku dzięki bogactwu wiosny, która go ozdabia i dlatego jest poświęcony Tej, o której Kościół śpiewa Tota pulchra – cała piękna.

Jest miesiącem, w którym pośród ciepła roześmianej przyrody rozkwitają pachnące róże i dlatego jest poświęcony Tej, którą Kościół wysławia jako Rosa Mystica – Róża Duchowna.

W maju – mówi papież Paweł VI – przypominamy sobie, jak z dziecięcą radością, idąc do szkoły, zanosiliśmy kwiaty na ołtarz Matki Bożej. Świece, pieśni, modlitwy i kwiatki dawały radosny wyraz nabożeństwu do Najświętszej Maryi Panny, która w tych dniach jawiła się nam jako Królowa wiosny; wiosny w przyrodzie i wiosny w duszach. (…)

Maj bywa nazywany także miesiącem łaski i miesiącem chwały Maryi – ponieważ w tym miesiącu uzyskuje się liczne łaski, opiewając chwałę naszej Matki i Królowej Wszechświata.

Co więcej, to właśnie poprzez duchowe owoce, jakie wydaje, miesiąc maj oddaje najwyższą cześć Maryi, Pośredniczce wszystkich łask.

Łaski, jakich Ona udziela świętującym ten miesiąc, są najrozmaitsze. Łaski duchowego wzrostu, odnowy życia, nawrócenia… Łaski doczesne – obejmujące nasze zdrowie, pracę, naukę, mieszkanie czy rodzinę… Ileż łask w tym błogosławionym miesiącu! Tym bardziej, że miesiąc ten kończy się słodkim świętem Nawiedzenia, w którym Niepokalana Pośredniczka Łask przynosi ogrom łask Elżbiecie, Zachariaszowi i Janowi Chrzcicielowi… Któż z nas nie potrzebuje podobnej pomocy?

Święty Maksymilian Maria Kolbe, chcąc pomóc bratu, którego dręczyły poważne kłopoty duchowe i materialne, nie mógł znaleźć skuteczniejszego środka zaradczego, jak usilne naleganie, aby odprawił on nabożeństwo majowe, i posłał mu książeczki pomagające odprawiać je dzień po dniu.

O. Stefano Maria Manelli, Maj – miesiąc Maryi, Siostry Franciszkanki Niepokalanej, Warszawa 2015, s. 13–14.

Autor jest założycielem zakonu Franciszkanów Niepokalanej.