Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Zapraszamy wszystkie dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców do noszenia dewocjonaliów, z okazji Bożego Ciała i oktawy Bożego Ciała.
Szczególnie zapraszamy wszystkie dzieci (chłopców i dziewczynki) z Pierwszej Komunii i z Rocznicy Pierwszej Komunii.
Jednocześnie prosimy wszystkich parafian, a szczególnie rodziców o zbieranie i przynoszenie płatków kwiatów na wspomnianą procesję.

A zatem już od kilku wieków wychodzą chrześcijanie w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno oprzeć się urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy przystrojone, świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego podniosłego świętowania jest On, Chrystus – ukryty w małym kawałku chleba: Słońce wszechświata, Początek i Koniec wszystkiego, Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Uroczysty charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest „procesja serca”, która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii św.