Osoby dotknięte chorobą alkoholową jak również ich bliskich zapraszamy na spotkania Ruchu Trzeźwościowego do kościoła w Angered (Titteridammstigen 4 Angered) w każdą sobotę na godz. 19.00
Kontakt: 0762426006