Wielkanoc

Z okazji radosnych świąt zwycięstwa światła nad ciemnością. Życzymy Wam, aby radość nocy paschalnej przeniknęła do głębi Wasze serca i aby stawała się siłą i natchnieniem do wiernego kroczenia za Panem, który rozerwawszy więzy śmierci Zmartwychwstał. Niech Zmartwychwstały Pan pomnaża waszą wiarę, nadzieję i miłość, aby każde słowo, wszystkie myśli i każde działanie znajdowało swoje źródło w Chrystusie i w Nim znajdowało swoje zakończenie.

Życzą br. Adam Piasecki OFM Cap.

br. Zbigniew Nowakowski OFM Cap.