ZADANIE KONKURSOWE

polega na zilustrowaniu wybranego przez siebie wydarzenia z życia św. Franciszka lub samej postaci świętego na podstawie zdobytej wiedzy na lekcjach, informacji przekazanych przez rodziców, babcie, dziadków lub na podstawie filmów.

 

FORMY PRAC

Prace mogą być w dowolnej formie plastycznej (rysunek, wydzieranka itd. max. format A3). Liczyć się będzie pomysłowość, włożona praca, zaangażowanie, kreatywność, trud włożony w wykonaną pracę.

 

TERMIN

Podpisane prace (nazwisko, imię, klasa) należy oddawać katechetom do 18.03.2023r.

 

Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
– nawiązanie do tematu pracy;
– pomysłowość;
– estetykę wykonania;
– oryginalność;
– wyraz artystyczny;
– samodzielność.

 

Spośród wszystkich wykonanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

 

NAGRODY

Za udział w konkursie przewidziane są nagrody.

 

DODATKOWE INFORMACJE.

Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez Rodziców zgody na publikację wizerunku oraz imienia dziecka.